Projektid

Projektitöö võimaldab Käo Põhikoolil olla innovaatiline. Oleme projektitööst väga huvitatud, mis võimaldab meil püstitatud eesmärkide täitmist projektitöö tegevuste kaudu.